LogoLogo

Рұқсат беру рәсімдері

Шетелдік жұмыс күшін тарту тәртібі

Рұқсаттарды беру және (немесе) ұзарту тәртібі мен шарттарын айқындау мақсатында шетелдік жұмыс күшін тартуға (бұдан әрі-рұқсат) қызметкерлердің мынадай санаттары белгіленеді:

 1. басшылар және олардың орынбасарлары;

 2. кәсіптік стандарттарда, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығында, ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін құрылымдық бөлімшелердің басшылары;

 3. кәсіптік стандарттарда, басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығында, ұйымдар басшылары, мамандары және басқа да қызметшілері лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келетін мамандар;

 4. кәсіптік стандарттарда белгіленген біліктілік талаптарына, Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығында, жұмысшы кәсіптерінің тарифтік біліктілік сипаттамаларында сәйкес келетін білікті жұмысшылар жатады.

Шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат алу тәртібі

Карточка процедура получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

Қағидалардың 16-тармағына сәйкес жергілікті атқарушы органның рұқсаттарды беруі және (немесе) ұзартуы мынадай шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады:

 • Қазақстан Республикасы азаматтарының саны бірінші және екінші санаттарға жататын жұмыскерлердің тізімдік санының кемінде 70% - ы;

 • Қазақстан Республикасы азаматтарының саны үшінші және төртінші санаттарға жататын жұмыскерлердің тізімдік санының 90% - ынан кем емес.

Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыскерлерді тартатын жұмыс беруші корпоративішілік ауыстыру шеңберінде тартылатын шетелдік жұмыскерлер (менеджерлер мен мамандар) санының тиісті санаттағы қазақстандық кадрлар санына 50% - дан аспайтын пайыздық арақатынасын қамтамасыз етеді.

Рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін жұмыс берушілерден салық алымы алынады (бұдан әрі – алым) алым мөлшерлемелерінің мөлшеріне сәйкес "Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым ставкаларын белгілеу туралы"Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 3 сәуірдегі №157 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін.

Корпоративішілік ауыстыру шеңберінде шетелдік жұмыс күшін тарту квотадан тыс және тегін негізде жүзеге асырылады.

Жер учаскесін алу рәсімі

Карточка процедура получения земельного участка

Құрылысқа арналған құжаттаманы ресімдеу

Карточка процедура оформления документации для строительства

Сумен жабдықтау және кәріз желілеріне қосуға рұқсат алу

Сумен жабдықтау және кәріз жүйесіне қосылуға техникалық шарттарды алу үшін қажетті құжаттар тізбесі:

 1. Сумен жабдықтау және/немесе су бұру жүйелеріне қосуға арналған техникалық шарттарды алуға арналған өтініште (өтінімде, өтініште) мыналар көрсетіледі:

  Карточка информация, которая должна быть указана в заявке
 2. Сондай-ақ тұтынушы көрсетілетін қызметтерді жеткізушіге жергілікті атқарушы органның жаңа құрылыс үшін жер учаскесін беру (бөліп беру) туралы шешімін (учаскені пайдалануға рұқсат) немесе жергілікті атқарушы органның қолданыстағы объектілерді өзгертуге (реконструкциялау, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) рұқсатын ұсынады.

  Карточка информация, которая должна быть указана в заявке

Электрмен жабдықтау желілеріне қосуға рұқсат алу

Құжаттың атауы Құжатты алу көзі
1 Тұтынушыны қосу схемасымен Тараптардың электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін және пайдалану жауапкершілігін шектеу актісінің көшірмесі Желілеріне тұтынушы қосылатын ұйым береді "Энергосистема" ЖШС ӨЭК тел. 21-14-79
2 Мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі( заңды тұлғалар үшін), Рұқсаттар мен хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімінен үзінді көшірме (дара кәсіпкерлер үшін) Тұтынушы
3 Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы құжаттың немесе электрмен жабдықтау объектісіне құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі Тұтынушы
4 Ұйымның бірінші басшысын қоспағанда, жеке басын куәландыратын құжатты қоса бере отырып, электрмен жабдықтау шартына қол қою құқығы бар тұлғаға бұйрықтың (сенімхаттың) көшірмесі Тұтынушы
5 Техникалық шарттардың көшірмесі (объектілердің иесі ауысқан жағдайда техникалық шарттарды ұсыну талап етілмейді) Желілеріне тұтынушы қосылатын энергия беруші ұйым береді "Энергосистема" ЖШС ӨЭК тел. 953-432
6 Электрмен жабдықтау шарттарын жасасу бойынша түсініктеме алу үшін «Ақтөбеэнергоснаб» ЖШС электрмен жабдықтау шарттары бөліміне хабарласыңыз. ТОО «Актобеэнергоснаб» каб.207 тел. 953-307 Қалалық тұтынушылар үшін каб.221 тел. 77-39-02, 953-519 каб.207 тел. 953-309 каб.219 тел. 953-219 аудандық тұтынушылар үшін каб.205 тел. 953-306

Жылумен жабдықтауға қосылуға рұқсат алу

Жаңа объектілерді газдандыру, жаңа газ құбырларын салу (қолданыстағы газ құбырларын ауыстыруды қоса алғанда), қолданыстағы газ құбырларының диаметрін немесе орналасу орнын өзгерту (ауыстыру) және т.б. үшін жергілікті газ тарату ұйымынан (газдандыру объектілерін жобалауға) техникалық шарттарды (ТШ) алу қажет.

Заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің ТШ алу үшін мынадай құжаттар тізбесі қажет:

 • "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ техникалық директорының (немесе өндірістік филиалдың бас инженерінің) атына объектіге газдың сағаттық шығысының жоспарланған көлемін көрсете отырып, ТШ беру туралы өтініш хат (өтініш);

 • Жерге мемлекеттік актінің көшірмесі, объект орналасқан жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттар, не объектіні газдандыруға арналған жылжымайтын мүлік иесінің нотариалды ресімделген келісімі;

 • Объектіге техникалық паспорттың көшірмесі;

 • Газ шығыны мен қысымы бойынша газ тұтыну жабдығының техникалық деректері (көшірмелері);

 • Тапсырыс берушінің құрылтай (тіркеу) құжаттары;

 • М 1:500 масштабында іргелес аумағы бар объект орналасқан жердің топографиялық түсірімі.

  Монтаждау жұмыстарын жобалау мен өндіруді ұйымдар орындай алады, тиісті мемлекеттік лицензиялары бар немесе өз өңірінің газ тарату ұйымымен ("ҚТГАймақ" АҚ ҚФ) шарт жасасын.
 • Техникалық және авариялық қызмет көрсетуге арналған шарт (тұрғын емес ғимараттарды/үй-жайларды/ғимараттарды/құрылыстарды пайдаланатын заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер).

  Техникалық және апаттық жағдайда қызмет көрсету шарты "ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ ӨФ-мен немесе осы жұмыс түрлерін орындауға лицензиясы бар (қажетті техникамен, жабдықтармен, материалдармен және білікті персоналмен жабдықталған) ұйымдармен жасалсын.