LogoLogo

Инвестициялық преференциялар

Инвестициялық преференциялар

Инвестициялық жоба бойынша
(оның ішінде инвестициялық басым жобаға):

Карточка Государственные натурные гранты
Карточка Освобождение от обложения таможенными пошлинами

Инвестициялық басым жоба бойынша қосымша ұсынылады (шикізат пен материалдар импортына ҚҚС-тан басқа):

Карточка Преференции по налогам

Арнайы инвестициялық жоба бойынша:

Карточка Преференции по налогам
ҚР Кәсіпкерлік Кодексі

Инвестициялық преференциялар беру шарттары

Инвестициялық преференциялар заңды тұлға Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлері бойынша инвестициялық жобаны іске асырған кезде беріледі.

Инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:

 • Преференцияларды

  алушы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылады;

 • Заңды тұлға республикалық бюджет туралы

  заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күні қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион еселенген (жаңа өндірістер құру бойынша) немесе бес миллион еселенген (жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша) мөлшерінде инвестицияларды жүзеге асырады;

 • Лизингтік қаржыландыруды және қаржы институттары

  арқылы кредит беруді қоса алғанда, қайтарымдылық, мерзімділік және ақылылық шарттарында бөлінетін ақшаны қоспағанда, инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздері не кепілдіктері ретінде бюджет қаражаты тартылмайды;

 • Заңды тұлға болып табылмайды:

  1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының Білім туралы заңнамасына сәйкес дербес білім беру ұйымы;

  2. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым;

 • Құрылтайшы (немесе) қатысушылар (акционерлер) ретіндегі

  мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің үлесі жиырма алты пайыздан аспайды. Бұл ретте, инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімді құрайды. Мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі бес жыл ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшылары және (немесе) қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуға міндетті;

 • Лизингтік қаржыландыруды және кредит беруді қоса

  алғанда, қайтарымдылық, мерзімділік және ақылылық шарттарында бөлінетін ақшаны қоспағанда, инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздері не кепілдіктері ретінде бюджет қаражаты тартылмайды;

 • Инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік

  әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде жүзеге асырылмайды.

ҚР Кәсіпкерлік Кодексі

Инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінімге қойылатын талаптар

Карточка Преференции по налогам
ҚР Кәсіпкерлік Кодексі

Инвестициялық преференцияларды алу рәсімі

Карточка Преференции по налогам

Инвестициялық келісімшарт арқылы инвестициялық жобаны іске асыру кезеңдері

Карточка Преференции по налогам